شرکت تارا الکترونیک

شرکت کارخانجات تولیدی تارا در حوزه الکترونیک و سیستم اعلام و اطفاء حریق فعالیت میکند.از جمله خدمات ارائه شده این شرکت:
- طراحی اجرای سیستم های اعلام و اطفاءحریق هوشمند و سیستم اطفای آئروسل
- طراحی و اجرای پمپخانه های آتشنشانی و شبکه هایدرانت مانیتورها و سیستم های فوم سازی
- طراحی و اجرای سیستم های سیلابی و اسپرینکلر از نوع تر، خشک، پیش عمل، دستی و فایرباکس
- و....
میباشد.

کلمات قابل جستجو

  • تارا الکترونیک
  • پاک پایرو
  • آتش خاموش کن آیروسل
  • بردهای الکترونیکی
  • تجهیزات الکترونیکی
  • اعلام حریق
  • اطفاءحریق
  • اسپرینکلر
  • پمپخانه آتشنشانی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی