شرکت پاکزی

فعالیت شرکت پاکزی:
- تولید انواع فیلترهای هوای صنعتی
- طراحی و اجرای سیستم های فیلتراسیون
- طراحی و اجرای سیستم تهویه صنعتی
- ساخت انواع دستگاه های گردگیر
- نوع دارای سیستم لرزاننده مکانیکی کیسه فیلترها برای فرآیندهای گردزای غیرمداوم
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پاکزی
  • طراحی
  • فیلتراسیون
  • فیلتر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی