شرکت ﭘﺎﻻب ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس

خدمات شرکت ﭘﺎﻻب ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس:
- طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه آب به روش های غشایی شامل RO (اسمزمعکوس)، NF (نانوفیلتراسیون)، UF (اولترافیلتراسیون)، MF (میکروفیلتراسیون)
- طراحی و ساخت سیستم های ضدعفونی شامل پکیج کلرزنی، UV (ماورابنفش) و ازن زنی
- مهندسی مجدد، بهینه سازی و بهره برداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب
- طراحی و ساخت تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب شامل فیلترهای شنی و کربنی، آشغالگیر دستی و مکانیکی، دریچه آب بندی، فیلترکارتریج، سختی گیر و...
- تأمین تجهیزات و موادشیمیایی شامل فیلترهای ممبران، فیلترکارتریج، آنتی اسکالانت، کلر، کربن فعال، آنتراسیت، رزین، دیفیوزرهای هوادهی و...
- طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی شامل پکیج های فلزی و سپتیک تانک

کلمات قابل جستجو

  • ﭘﺎﻻب ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎرس
  • مشاوره
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات
  • مواد شیمیایی
  • ضد عفونی
  • طراحی
  • تصفیه
  • سختی گیر

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی