شرکت پند آب تدبیر

شرکت مهندسی پند آب تدبير يکی از نو انديشان در مهندسی محيط زيست به ويژه صنعت تصفيه آب، پساب و موارد مرتبط با آن است.
خدمات قابل ارائه در زمينه سيستم های تصفيه آب و پساب و محيط زيست و موضوعات مرتبط با آن:
- مطالعات امکان سنجی
- مطالعات پايه، تفضيلی و تهيه اسناد مناقصه
- ارائه خدمات مهندسی تأمين کالا
- و...
فعالیت های انجام گرفته شرکت:
- خدمات بهره برداری و نگهداری واحد تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی مجتمع بهشهر
- انجام عملیات بهینه سازی تصفیه شیمیایی در سپتیک کاغذ اندیشه ماندگار
- انجام عملیات بارگذاری بیوویتا در واحد تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه پساب صنعتی پلایشگاه غلات زر
- برگزاری سمینار کاربردهای بیوتکنولوژی در صنعت آب و فاضلاب
- انجام عملیات بارگذاری بیوویتا در واحد تصفیه بیولوژیکی تصفیه خانه پساب صنعتی پتروشیمی تبریز
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پند آب تدبیر
  • محیط زیست
  • تصفیه آب
  • پساب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی