شرکت بازرگانی پارا طب

شرکت بازرگانی پار اطب با هدف تجهیز آزمایشگاه های تحقیقاتی و کارخانجات کشور و تامین مواد مصرفی آنها آغاز به فعالیت کرد، یکی از مهمترین اصول در شرکت بازرگانی پاراطب، تأمین تجهیزات، قطعات و مواد مصرفی در هر یک از زمینه های آزمایشگاهی از بهترین و مشهورترین برندهای جهانی است.

کلمات قابل جستجو

  • پار اطب
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • آب و فاضلاب
  • تجهیزات آزمایشگاهی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی