مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت

مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت در زمینه انجام خدمات طب کار و معاینات شغلی فعالیت دارد.
این مرکز در زمینه های ذیل خدمات ارائه می دهد:
- تست های پاراکلینیک
- معاینه توسط پزشک متخصص
- آزمایشات بالینی
- تست شنوایی سنجی
- تست بینایی سنجی
- تست تنفس
- تست نوار قلب
- انجام معاینات پیش از استخدام
- انجام معاینات ادواری
- انجام معاینات پایان کار
- انجام معاینات بازگشت به کار
- انجام معاینات رانندگان
- تعیین محدودیت شغلی

کلمات قابل جستجو

  • مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت
  • طب کار
  • معاینات شغلی
  • تست شنوایی سنجی
  • تست بینایی سنجی
  • معاینات ادواری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی