شرکت پرگاس ایمن ویستا

شرکت پرگاس ایمن ویستا در زمینه طراحی، تأمین و اجرای سیستم های اعلام و اطفاء حریق فعالیت می کند.
محصولات این شرکت :
- سیستم اعلام حریق متعارف
- سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
- تجهیزات خاص
- سیستم تشخیص گاز

کلمات قابل جستجو

  • پرگاس ایمن ویستا
  • تجهیزات ضد انفجار
  • نرم افزار مانیتورینگ
  • دتکتور
  • اطفاء حریق
  • اعلام حریق
  • سیستم تشخیص گاز

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی