شرکت پرهام گستر

شرکت پرهام گستر، معتمد سازمان جهاد کشاورزی و موسسه تحقیقات خاک و آب، همکار سازمان حفاظت محیط زیست و... است.
آزمایشگاه های شرکت:
- آزمایشگاه زیست محیطی: سنجش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب های مصرفی و آشامیدنی، پایش و امحاء پسماندهای بیمارستانی و...
- آزمایشگاه کشاورزی
- آزمایشگاه میکروبی
- آزمایشگاه سم شناسی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پرهام گستر
  • محیط زیست
  • آزمایشگاه
  • پسماند
  • کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی