شرکت پارس هوای البرز

شرکت پارس هوای البرز در زمینه تولید و تأمین اکسیژن، نیتروژن، آرگون، دی اکسیدکربن، هیدروژن، هلیوم، گازهای مورد استفاده در جوشکاری، گازهای خالص آزمایشگاهی، گازهای مورد مصرف در زمینه پزشکی و مخلوط های متنوع گازی مورد استفاده در صنایع مختلف، تجهیزات وابسته به صنعت گاز و خدمات فنی و مهندسی در زمینه گاز تأسیس شد.
محصولات و خدمات شرکت:
- پالت منیفولد
- مبدل حرارتی
- تست هیدرواستاتیک
- طراحی و مهندسی

کلمات قابل جستجو

  • پارس هوای البرز
  • آزمایشگاه
  • تجهیزات
  • طراحی
  • مبدل حرارتی
  • تست هیدرواستاتیک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی