شرکت آژند ایمن سلامت پارس

خدمات شرکت آژند ایمن سلامت پارس (Pars HSE):
- ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای در محدوده دانشگاه علوم پزشکی ایران
- انجام تست و صدور گواهی ایمنی دیگ های بخار، سیستم ارت، جرثقیل و بالابر ها ( تائید شده به عنوان مشاور حقوقی از سوی مرکز تعلیمات و تحقیقات کار)
ارائه آموزش های عمومی و تخصصی ایمنی در سراسر ایران

کلمات قابل جستجو

  • آژند ایمن سلامت پارس
  • Pars HSE
  • تست دیگ بخار
  • ارتینگ صنعتی
  • آموزش
  • الاینده سنجی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی