شرکت پارسیان آب

خدمات شرکت پارسیان آب:
- تصفیه فاضلاب
- خدمات آب شیرین کن صنعتی
- تصفیه آب صنعتی
- کلر، پرکلرین، آب ژاول
- اسید ضد رسوب
- دیسکلر،اسید رسوب زدایی
- آنتی فوم،دفومر، ضدکف
- آب یاب، روغن یاب، نشت یاب
- اسید شست و شوی ممبران
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پارسیان آب
  • تصفیه
  • تصفیه آب
  • تجهیزات
  • پرکلرین
  • تصفیه فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی