شرکت پارسی راد ایرانیان

شرکت پارسی راد ایرانیان، در زمینه ارائه ماشین آلات خدمات شهری فعالیت می کند.
از جمله محصولات این شرکت:
- نمک پاش
- شن پاش
- برف روب
- آبنمک پاش
- کامیون یونیماگ

کلمات قابل جستجو

  • شرکت پارسی راد ایرانیان
  • خدمات شهری
  • برف روب
  • نمک پاش
  • شن پاش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی