شرکت شیمیایی پارس اکسید

شرکت شیمیایی پارس اکسید با هدف تولید مواد شیمیایی (نیترات ها، سولفات ها، فسفات ها و کلرورهای فلزات)، همچنین تولید انواع کودها شامل ( ازت، فسفر، پتاسیم، کلات ها و کودهای کامل ) تأسیس شد.
محصولات شرکت:
- محصولات کشاورزی: نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم، نیترات منیزیم، سولفات منیزیم، سولفات پتاسیم و...
- محصولات صنعتی: نیترات پتاسیم، نیترات سدیم، نیترات باریم، نیترات استرانسیم، نیترات کلسیم و...

کلمات قابل جستجو

  • شیمیایی پارس اکسید
  • مواد شیمیایی
  • کود کشاورزی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی