شرکت پلی اتیلن پارس زانوس

خدمات شرکت پلی اتیلن پارس زانوس:
- ساخت لوله پلی اتیلن
- نصب لوله پلی اتیلن
- تولید لوله پلی اتیلن

کلمات قابل جستجو

  • پلی اتیلن پارس زانوس
  • پلی اتیلن
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی