شرکت فلاش تانک پارت

شرکت تولیدی فلاش تانک پارت، پس از اجرا برنامه ی “هدفمند شدن يارانه ها“ و افزايش هزينه هاي استفاده از منابع انرژی و حركت ملی در مسير كاهش هر چه بيشتر هزينه های حامل های انرژی (به ويژه آب، مايه ی حيات) و همچنين در راستای” سال توليد ملی و حمايت از كار و سرمايه ی ايرانی “ محصولاتی بهداشتی ساختمان را ارائه می دهد.

کلمات قابل جستجو

  • فلاش تانک پارت
  • بهداشت ساختمان
  • بهداشت
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی