پرتو ایمن صنعت

شرکت پرتو ایمن صنعت به صورت تخصصی فعالیت خود در زمینه سیستم های اعلام و اطفای حریق و شارژ و فروش کپسول های آتش‌نشانی و عرضه لوازم ایمنی آغاز کرده است. این شرکت با تکیه بر نیروهای متخصص و مستعد، نتیجه گرا و دارای توان اجرایی بالا و استفاده ازعلم و تکنولوژی روز همواره سعی نموده است تمام امکانات خود را درجهت خدمت به کار گیرد.
دقت، سرعت، قابلیت اعتماد و کارایی سرلوحه کار شرکت بوده و همیشه با به اشتراک گذاری آموخته ها و تجارب ذی قیمت، سعی بر هم افزایی و گسترش حیطه خدمت خود داشته است. زیست اطفاء Bio-Ext خاموش کننده ای بی نظیر و فراگیر با تکنولوژی فوق مدرن برای پیشگیری از پیدایش، رشد، توسعه حریق و خاموش کردن آتش های پرحجم می باشد. این ماده آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد نخواهد داشت و نیز با کنترل فرآیند احتراق ناقص و خنثی کردن گازهای مشتعل نشده و کنترل انتقال حرارت در آتش های پرحجم از بروز پدیده های خطرناک Back draft ، Flash over، جلوگیری نموده و با ممانعت از تولید گازهای سمی امنیت و سلامت آتش نشانان را تضمین می کند.
زیست اطفاء توان غیرفعال کردن قدرتمند و همزمان فاکتورهای مولد حریق و انتشار حریق را به شرح زیر دارا می باشد.
زیست اطفاء به کمک دترجنت های خودلایه ای، فوم غیر سمی مقاوم به حرارت بر روی آتش ایجاد می کند که از تبادل اکسیژن با مواد قابل اشتعال جلوگیری می نماید. سورفکتانت های موجود در زیست اطفاء، از طریق کاهش سطحی آب سبب افزایش توان تبخیر پذیری و نفوذپذیری آب می شوند. افزایش فوق العاده تبخیر پذیری آب سبب تولید حجم زیادی از بخار آب و در نتیجه افزایش خاصیت سردکنندگی آب شده و دمای آتش را سریعا کاهش می‌دهد. افزایش فوق العاده نفوذپذیری آب سبب توقف فرآیند پایرولیز و اشتعال مواد جامد می شود. مواد محصورکننده زیست اطفاء، مولکول های سطحی سوخت های قطبی و غیرقطبی را محصور و محبوس می‌کند به نحوی که به طور موقت توان تبخیر و خاصیت اشتعال پذیری خود را از دست می‌دهند و مجددا نیز قابل اشتعال نیستند. این فرآیند مواد قابل اشتعال را تخریب نمی‌کند و ماده قابل اشتعال پس از سپری شدن زمان کوتاه به ماهیت اصلی خود باز خواهد گشت.

کلمات قابل جستجو

  • بیواکست
  • کپسول آتش نشانی فوم
  • کپسول ۀتش نشانی
  • سوپر اطفاگر
  • بیو اکست
  • Bio-Ext
  • آتشنشانی
  • اعلام حریق
  • اطفای حریق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی