شرکت پرتو پایشگر پارس

شرکت پرتو پایشگر پارس خدمات خود را به مراکز مختلف پرتونگاری و پرتودرمانی و همچنین مراکز صنعتی مرتبط با پرتو در اغلب شهرهای کشور داشته است. عمده فعالیت شرکت به سربکوبی، تولید و عرضه روپوش سربی، پاراوان سربی، اتاقک های سربی و همچنین واردات و فروش شیشه سربی و سیستم های حفاظت در برابر اشعه متمرکز بوده است.

کلمات قابل جستجو

  • پرتو پایشگر پارس
  • تجهیزات
  • پرتو
  • ایمنی پرتوها

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی