شرکت پارت پیشروگامان

شرکت پارت پیشروگامان، در زمینه مشاوره و پیمانکاری محیط زیست، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی، طراحی و اجرای سیستم های پیش تصفیه فاضلاب های صنعتی و...فعالیت دارد.
خدمات این شرکت به شرح ذیل می باشد:
- پیاده سازی سیستم مدیریت پسماند
- مشاوره، تهیه و ارائه فرم خود اظهاری پسماند
- حمل و امحا پسماند صنعتی
- بازیافت رنگ های صنعتی
- نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب
و...

کلمات قابل جستجو

  • شرکت پارت پیشروگامان
  • محیط زیست
  • پسماند صنعتی
  • تصفیه فاضلاب صنعتی
  • سیستم مدیریت پسماند
  • فرم خود اظهاری پسماند
  • امحا
  • بازیافت رنگ صنعتی
  • تصفیه خانه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی