شركت پاياب كوثر

شركت پاياب كوثر در زمینه طراحی، مشاوره، و اجرای عمليات ساختمانی نظير سد، تونل، انواع سازه های زير زمينی و انواع ديگر ابنيه فعالیت دارد.
خدمات شرکت:
- انجام خدمات در حوزه صنعت آب: اجرای کانال انتقال آب و شبکه آبیاری و زهکشی، اجرای سدهای خاکی، سنگریزه ای و بندهای انحرافی و حوضچه ذخیره نیروگاهی و پایدارسازی و آببندی با مواد ژئوسنتتیک و تثبیت شیب ها با پوشش گیاهی، حفاری و پوشش فضاهای زیر زمینی نیروگاه های برق، آبی، حفاری و پوشش تونل های انحراف و تونل های آب بر سدهای بزرگ و...
- آب بندی و دیوارهای آببند سدها: اجرای عملیات حفاری و اجرای دیوار آببند و همچنین چالزنی و تزریق و آب بندی دیواره های تونل ها و زیر پی سدها و...
- تأسیسات و تجهیزات: تأسیسات هیدرو مکانیکال شبکه های آبیاری و سدها و بندهای انحرافی، لوله گذاری فولادی انتقال آب در تونل های انحراف و تونل های آببر سدها و همچنین طراحی و ساخت قالب های لغزنده و سازه های نگهدارنده در تونل های آب و...
- انجام خدمات در حوزه راه سازی و تونل
- و....

کلمات قابل جستجو

  • پاياب كوثر
  • مشاوره
  • طراحی
  • آبیاری
  • تجهیزات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی