شرکت زیست آزمون پایــــا

شرکت زیست آزمون پایا در سال 1362 با نام ایمن تهران در زمینه خدمات مشاوره اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و عرضه تجهیزات شروع به فعالیت نمود. از سال 1383 بخش خدمات مهندسی ایمنی بهداشت حرفه ای و محیط زیست این شرکت با نام جدید شرکت مهندسی زیست آزمون پایا بصورت مستقل و با کادری مجرب و آزمایشگاه های مجهز به فعالیت خود ادامه داد.حیطه فعالیت های شرکت در زمینه های خدمات مهندسی، مدیریت بهداشت حرفه ای، خدمات مهندسی ایمنی و ارگونومی، خدمات مهندسی و مدیریت محیط زیست می باشد.
محصولات شرکت:
- تجهیزات اندازه گیری پارامتر های هوای محیط
- تجهیزات اندازه گیری آلاینده ها
- تجهیزات اندازه گیری صدا
- تجهیزات اندازه گیری نور
- تجهیزات اندازه گیری امواج
خدمات hse:
- خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای: شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار بر اساس روش های استاندارد
خدمات مدیریت محیط زیست: شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی آلاینده های زیست محیطی در بخش هوا، صدا، آب و پساب بر اساس روش های استاندارد
خدمات آموزشی: برگزاری دوره های آموزشی در زمینه محیط زیست، ایمنی و بهداشت

کلمات قابل جستجو

 • زیست آزمون پایــــا
 • مشاوره
 • تجهیزات
 • بهداشت حرفه ای
 • محیط زیست
 • آزمایشگاه
 • ایمنی
 • بهداشت
 • ارگونومی
 • آب و پساب
 • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی