شرکت پایند آب توان

فعالیت شرکت پایند آب توان:
- سامانه های دفع و تصفیه فاضلاب
- سیستم های همزیستی با سیل و رودخانه
- مدیریت یکپارچه منابع آب
- نیروگاه های کوچک و متوسط برق آبی

کلمات قابل جستجو

  • پایند آب توان
  • مشاوره
  • تصفیه فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی