شرکت پایش صنعت نوین

شرکت پایش صنعت نوین در زمینه سیستم های حفاظت کاتدیک (شامل مهندسی، تهیه و نصب تجهیزات) فعالیت خود را آغاز نمود.
محصولات و خدمات:
- حفاظت کاتدیک: مشاوره و طراحی، حفاظت کاتدیک سازه های بتنی، تجهیزات حفاظت کاتدیک
- پایش خوردگی: سیستم های دسترسی، سیستم های دسترسی فشار بالا، سیستم های دسترسی هیدرولیک و...
- پوشش های ضد خوردگی: خطوط لوله، شمع های دریایی و مخازن ذخیره
- پوشش های کامپوزیتی تعمیراتی

کلمات قابل جستجو

  • پایش صنعت نوین
  • مشاوره
  • طراحی
  • تجهیزات
  • مخازن
  • هیدرولیک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی