شرکت پایش سبز معتمد

شرکت پایش سبز معتمد داراي بخش هاي متعددی است که عبارتند از:
- آزمایشگاه آب وفاضلاب(میکروبی، شیمیایی و فلزات سنگین)
- آزمایشگاه هوا و صدا
- آزمایشگاه عیارسنجی فلزات گرانبها
- مشاوره و طراحی سیستم های تصفیه خانه
این شرکت دارای گواهینامه آزمایشگاه معتمد از سازمان حفاظت محیط زیست وآزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد مي باشد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت پایش سبز معتمد
  • آزمایشگاه آب وفاضلاب
  • آزمایشگاه هوا
  • آزمایشگاه صدا
  • تصفیه خانه
  • مشاوره و طراحی
  • آزمایشگاه معتمد
  • محیط زیست
  • سازمان ملی استاندارد

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی