شرکت کیا آذران پاژ

شرکت فنی و مهندسی پاژ در زمینه های :
- اعلام حریق
- اطفا حریق
- کابل مقاوم حریق
- درب مقاوم حریق و فشار مثبت
- مدیریت کنترل دود
- پوشش ضد حریق
فعالیت میکند.

کلمات قابل جستجو

 • کیا آذران پاژ
 • اعلام حریق
 • اطفا حریق
 • کابل مقاوم حریق
 • اعلام حریق هوشمند
 • اعلام حریق خطی
 • دتکتور دودی مکنده لیزری
 • سیستم کشف شعله و دود
 • اطفا حریق آبی
 • اطفا حریق گازی
 • سلیکون کابل یاقوت
 • درب مقاوم حریق
 • مدیریت کنترل دود
 • پوشش ضد حریق

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی