شرکت گروه مهندسی پدرام

خدمات شرکت گروه مهندسی پدرام به شرح زیر می باشد:
- سیستم های محافظ در برابر حریق شامل حریق های فعال و غیر فعال
- رنگ های صنعتی و حفاظتی شامل پوشش های ضد حریق
- اب بندی مخازن
و ...

کلمات قابل جستجو

  • گروه مهندسی پدرام
  • نوید رنگ پدرام
  • پوشش های ضد حریق
  • ح
  • حریق فعال
  • حریق غیر فعال
  • حریق
  • اب بندی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی