شرکت پی آب زیست

خدمات شرکت پی آب زیست:
- پکیج های تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال
SBR
- پکیج تصفیه فاضلابهای صنعتی
- توربین های هوادهی سطحی مکانیکی
- دریچه های آب بند
- انواع پل های لجن روب ته نشینی
- انواع فیلتر شنی

کلمات قابل جستجو

  • شرکت پی آب زیست
  • sbr
  • دریچه های آب بند
  • فیلتر شنی
  • آب و فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی