شرکت پی آب زیست

خدمات این شرکت شامل:
پکیج های تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال
SBR
پکیج تصفیه فاضلابهای صنعتی
توربین های هوادهی سطحی مکانیکی
دریچه های آب بند
انواع پل های لجن روب ته نشینی
انواع فیلتر شنی
می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت پی آب زیست
  • sbr
  • دریچه های آب بند
  • فیلتر شنی
  • آب و فاضلاب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی