شرکت پوشش گستر قشم

شرکت پوشش گستر قشم در زمینه طراحی، مشاوره، تامین مصالح و اجرای سیستم های محافظت غیرعامل ساختمان ها در برابر آتش فعالیت می کند.
سیستم های ارائه شده توسط این شرکت می توانند بخش های مختلف ساختمان را از 60 تا 240 دقیقه در برابر آتش محافظت نمایند و همچنین فرصت کافی را جهت تخلیه متصرفین و ورود تیم های آتش نشانی جهت اطفاء و نجات فراهم آورند.

کلمات قابل جستجو

  • پوشش گستر قشم
  • آتشبند
  • دودبند
  • رنگ مقاوم در برابر حریق
  • شیشه مقاوم در برابر حریق
  • رنگ منبسط شونده
  • بوردهای ضد انفجار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی