شرکت دانش بنیان پویش تدبیر کرانه (فیزتک)

شرکت دانش بنیان پویش تدبیر کرانه (فیزتک) تولیدکننده دستگاه آنالیزور آب و انواع طیف سنج هاست. این آنالیزور در اندازه گیری آلودگی های آب اشامیدنی و زیر زمینی و … اندازه گیری جذب و غلظت، رسم منحنی کالیبراسیون کاربرد دارد.

کلمات قابل جستجو

  • شرکت دانش بنیان پویش تدبیر کرانه (فیزتک)
  • آنالیزور آب
  • طیف سنج
  • اندازه گیری

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی