شرکت پیشگامان آسیا پی گاز

شرکت پیشگامان آسیا پی گاز در دو بخش مهم فعالیت دارد:
- تجهیزات ضد انفجار
- ابزار دقیق
از جمله محصولات این شرکت میتوان به :
- تلفن و موبایل ضد انفجار، جعبه ها، چراغ ضد انفجار، سوکت و پلاگ، گلندها، کلیدها وسایر قطعات
- مینی ترموستات ضد انفجار، فلومتر کوریولیس ضد انفجار، دستگاه نشان دهنده سطح مایعات
- و...
اشاره کرد.

کلمات قابل جستجو

  • پیشگامان آسیا پی گاز
  • تجهیزات ضد انفجار
  • ابزار دقیق
  • تلفن ضد انفجار
  • موبایل ضد انفجار
  • چراغ ضد انفجار
  • مینی ترموستات ضد انفجار
  • ترانسمیتر حرارتی ضد انفجار

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی