شرکت مهندسی پیما عمران نیرو

شرکت مهندسی پیما عمران نیرو در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و طراحی در بخش های مختلفی مانند تهیه مشخصات فنی، انجام مطالعات مفهومی، انجام مطالعات پایه، طراحی پایه و تفصیلی، امکان سنجی و... و نیز فروش و تأمین تجهیزات فعالیت دارد.
از جمله خدمات شرکت مهندسی پیما عمران نیرو:
- طراحی کامل سیستم های تهویه مطبوع
- طراحی پایه و تفصیلی سیستم پالایش آب کندانسور
- طراحی پایه و تفصیلی سیستم های توزیع آب
- طراحی پایه و تفصیلی سیستم های مستقل خورشیدی
- طراحی تفصیلی سیستم های آتش نشانی از نوع ماده بی خطر
و ...

کلمات قابل جستجو

  • شرکت مهندسی پیما عمران نیرو
  • پنل خورشیدی
  • مشاوره
  • طراحی
  • آب

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی