شرکت خدمات حفاری افقی

از جمله فعالیت های شرکت خدمات حفاری افقی موارد زیر می باشد. :
- اجرای انتقال لوله از زیر: تقاطع های شهرها، اتوبان ها، خیابان ها، مکان های کاشی شده، ساختمان ها و خانه ها، رودخانه، مسیل و کانال ها
- حفاری در زمین های سنگی، زمین های ریزشی و زمین های لجنی

کلمات قابل جستجو

  • شرکت خدمات حفاری افقی
  • انتقال لوله
  • حفاری
  • حفاری در زمین های سنگی
  • زمین های ریزشی
  • زمین های لجنی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی