مرکز تخصصی طب کار و صنعت پیروزی

مرکز تخصصی طب کار و صنعت پیروزی با انجام سنجش های بهداشت حرفه ای به طور کامل، انجام معاینات طب کار شامل بدو استخدام، دوره ای، بازگشت بکار به صورت تخصصی،آموزش و مشاوره در زمینه طب کار و بهداشت حرفه ای فعالیت میکند. تعداد شرکت های طرف قرارداد و تعداد پرسنل مرکز تخصصی طب کار و صنعت پیروزی طی سالیان گذشته روند تصاعدی داشته و در حال حاضر بالغ بر بیست نفر بطور تمام یا نیمه وقت با این مرکز همکاری می کنند.

کلمات قابل جستجو

  • مرکز تخصصی طب کار و صنعت پیروزی
  • مرکز تخصصی طب کار
  • طب کار
  • معاینات شغلی
  • طب کار و صنعت پیروزی
  • بیماری های شغلی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی