شرکت پدیده نوژن پارس

شرکت پدیده نوژن پارس در زمینه تولید و واردات تجهیزات آزمایشگاه و پزشکی فعالیت دارد.
محصولات شرکت:
- تجهیزات آزمایشگاهی: انکوباتور، شیکر، مینی شیکر، سانتریفیوژ یخچالدار، پمپ پریستالیتک و...
- مواد آزمایشگاهی و لوازم مصرفی: کشت سلول، ظروف نگهداری و...
- تجهیزات پزشکی

کلمات قابل جستجو

  • پدیده نوژن پارس
  • تجهیزات
  • آزمایشگاه
  • شیکر
  • سانتریفیوژ
  • مواد آزمایشگاهی
  • تجهیزات آزمایشگاه

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی