شرکت پلیمر روشان

محصولات شرکت پلیمر روشان:
- منهول: منهول پلی اتلین، دریچه منهول، اتصالات پلی اتیلن و منهول مخابراتی و برق
- چربی گیر
- مخزن پلی اتیلنی
- سپتیک تانک
- قالب سازی
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پلیمر روشان
  • منهول
  • چربی گیر
  • اتصالات پلی اتیلن
  • مخزن
  • پلی اتلین

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی