شركت پلی تم

شركت پلی تم در زمينه آبياری تحت فشار، آبرسانی، تأسيسات و همچنين فروش لوازم آبياری فعاليت داشته است. اين شركت قديمی ترين شركت در زمينه آبياری تحت فشار در استان خراسان است. فعاليت های شركت پلی تم را می توان به دو بخش عمده تقسيم كرد: طراحی و اجرای سيستم های آبياری تحت فشار و استخرهای ژئوممبرين، فروش لوازم، اتصالات آبياری و محصولات ژئوسنتتيك.

کلمات قابل جستجو

  • پلی تم
  • آبیاری
  • طراحی
  • اتصالات

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی