شرکت مهندسین مشاور پویاب

شرکت مهندسین مشاور پویاب ارائه کننده بازه وسیعی از خدمات مهندسی در بخش های سدسازی، شبکه های آبیاری و زهکشی، سیستم های تأمین و انتقال آب، تصفیه خانه، نیروگاه برقابی، سیستم های جمع آوری فاضلاب، ارزیابی اثرات اجتماعی و زیست محیطی پروژه ها در کشورهای ایران و افغانستان بوده است.
زمینه فعالیت شرکت:
- تصفیه خانه و شبکه آب و فاضلاب
- مطالعات زیست محیطی
- شبکه آبیاری و زهکشی
- کشاورزی
- مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
- و...

کلمات قابل جستجو

  • پویاب
  • آب و فاضلاب
  • آبیاری
  • تصفیه
  • کشاورزی
  • مهندسین مشاور

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی