شرکت مهندسین مشاور پورآب

شرکت مهنـدسين مشاور پـورآب (دارای گواهينـامه ايـزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ در مديـريت کيفيـت) فعاليـت خود را از ارديبـهشت ماه ١٣٨٢ آغاز نموده است. اين مشـاور با تکيـه بر تـوان تخصصی نيـروهای کارشناسی فعاليت خود رادر ۱٧ استـان کـشور با انجام بـيش از ٣٠٠ طـرح مطـالعاتی و نـظارتی گسترش داده است.
خدمات شرکت:
- مطالعات تأمين و انتقال آب شرب و کشاورزی
- مطالعات شبکه های آبياری و زهکشی
- مطالعات آبهای زير زمينی و منابع آب
- مطالعات نظام بهره‌برداری و مشاركت مردمی
- مطالعات مهندسی رودخانه
- مطالعات سيستم‌های اطلاعات جغرافيايی (GIS)
- مطالعات آبخيزداری، كنترل سيلاب و فرسايش و رسوب
- مطالعات خط انتقال و تصفيه خانه فاضلاب
- نظارت بر انجام عمليات اجرايی در زمينه‌های فوق
- مطالعات محيط زيست

کلمات قابل جستجو

  • آب و فاضلاب
  • مشاوره
  • تصفیه
  • محیط زیست
  • کشاورزی
  • پورآب
  • GIS

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی