ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺐ ﻛﺎر ﭘﻮر ﺳﻴﻨﺎ

مرکز تخصصی طب کار پورسینا جهت حفظ و ارتقاء سلامت نیروی کار در کشور در زمینه خدمات بهداشت حرفه ای و ارائه خدمات طب کار فعالیت میکند.
دیگر خدمات این مرکز:
- معاینات بدو استخدام با هدف بررسی کامل و دقیق سلامت فرد و تناسب کار پیشنهادی با شرایط جسمانی و روانی وی
- معاینات دوره‌ای طب کار و طراحی هدفمند معاینات با توجه به عوامل زیان‌آور محیط‌ کار و ریسک‌های سلامتی
- معاینات زمان بازنشستگی و مستندسازی وضعیت سلامت فرد هنگام ترک خدمت
- انجام کلیه پروژه‌های مرتبط با سلامت مانند سلامت روان، کنترل و مدیریت استرس شغلی، ارگونومی و مدیریت بیماری‌های اسکلتی و عضلانی در سازمان‌ها بسته به نیاز و سفارش کارفرما و مرکز سلامت شغلی سازمان یا صنعت
انجام مطالعات پژوهشی منطبق با نیازهای سازمان و صنعت
ارائه مشاوره و همکاری نزدیک با مراکز سلامت شغلی (HSE) صنایع و سازمان‌ها جهت کمک به بهبود وضعیت سلامت شاغلین و افزایش میزان بهرهوری سازمان‌ها

کلمات قابل جستجو

  • مرکز تخصصی طب کار پورسینا
  • خدمات طب کار
  • معاینات بدو استخدام
  • سلامت روان
  • ارگونومی
  • HSE

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی