مؤسسه ایمن پویای تلاش

خدمات مؤسسه ایمن پویای تلاش:
- بیش از 30 سال پیشینه و تجارب آموزشی، پژوهشی و اجرایی
- تهیه، تدوین و نظارت بر اجرای پروژه های متعدد hse در عرصه های مختلف آموزشی، صنعتی، تولیدی، عمرانی، حمل و نقل و گردشگری سراسر کشور
- نمایندگی ایمنی در سازمان های بین المللی
- خدمات hse
- عضویت در کمیته های علمی، همایش های ملی و بین المللی
- طراحی، آموزش، اجرا، نظارت، مشاوره و مطالعه جهت آسیب شناسی، ایمن سازی و پیشگیری از حوادث، بیماری و معلولیت ها مطابق با استانداردهای hse در کلیه های واحدهای تولیدی، پروژه های عمرانی، مجتمع های مسکونی، مراکز توریستی و...

کلمات قابل جستجو

  • ایمن پویای تلاش
  • مشاوره
  • طراحی
  • ایمنی
  • آموزش
  • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی