ﭘﺎﯾﺎ ﭘﺮداز ﻣﺤﯿﻂ

شرکت پایا پرداز محیط زیر مجموعه گروه پایا پرداز محیط و شرکت آلا پرداز محیط، در زمینه خدمات مهندسی محیط زیست و HSE و برآورده سازی نیاز تجهیزات در این حوزه فعالیت دارد. خدمات این شرکت به شرح زیر می باشد:
- مشاوره و آموزش در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست
- انجام خدمات آزمایشگاهی

کلمات قابل جستجو

  • پایا پرداز محیط
  • خدمات مهندسی محیط زیست
  • HSE
  • خدمات آزمایشگاهی
  • مشاوره و آموزش

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی