شرکت پایتخت سازه شهاب

فعالیت شرکت پایتخت سازه شهاب:
- مشاوره، نظارت، اجرا، نصب و نگهداری سامانه های کشف و اعلام حریق و اطفا و حفاظت از حریق
- شناسایی و ارزیابی ریسک خطر
- مدیریت بحران و هوشمند سازی ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی

کلمات قابل جستجو

  • پایتخت سازه شهاب
  • مشاوره
  • حریق
  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق
  • ارزیابی ریسک
  • مدیریت بحران
  • هوشمند سازی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی