شرکت صنایع ایمنی پوشا

شرکت صنایع ایمنی پوشا در زمینه تولید انواع دستکش های آستردار صنعتی فعالیت میکند.محصولات شرکت به دو دسته تقسیم میشود:
- دستکش های محافظ شیمیایی: دستکش پوشا مقاوم شیمیایی، دستکش پوشا پترو، دستکش پوشا سوپر
- دستکش های محافظ مکانیکی: دستکش پوشا خالدار، دستکش پوشا فلکس، دستکش پوشا مکانیک، دستکش غیر قابل نفوذ مایعات

کلمات قابل جستجو

  • صنایع ایمنی پوشا
  • دستکش ایمنی
  • لوازم حفاظت فردی
  • دستکش سوپر
  • دستکش پترو
  • دستکش مقاوم شیمیایی
  • دستکش غیر قابل نفوذ مایعات
  • دستکش محافظ مکانیکی
  • دستکش مکانیک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی