آزمایشگاه شیمی تجزیه راک

آزمایشگاه شیمی تجزیه راک، به عنوان یک آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست، ارائه دهنده خدمات آزمایشگاهی تخصصی در گرایش های زیر است:
- انواع مواد غذایی
- آزمون های میکروبیولوژی
- آلاینده های محیط زیست (آب، پساب، گازهای خروجی از دودکش و …)
- فرآورده های آرایشی و بهداشتی

کلمات قابل جستجو

  • محیط زیست
  • پساب
  • مواد غذایی
  • آزمایشگاه معتمد
  • میکروبیولوژی
  • آزمایشگاه شیمی تجزیه راک

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی