شرکت راد فیلتر

شرکت راد فيلتر با سال ها تجربه و توليد در زمينه توليد كيسه های غبار گير خدمات خود را ارائه می دهد. این شرکت توليد کننده انواع کيسه های فيلتر برای جمع آوری ذرات گرد و غبار معلق در هوا در صنايع مختلف است.

کلمات قابل جستجو

  • راد فیلتر
  • تجهیزات
  • غبارگیر
  • فیلتر
  • تصفیه هوا

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی