انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان رفسنجان

فعالیت انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان رفسنجان:
- خدمات تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
- برگزاری دوره های آموزش ایمنی و بهداشت کار برای کارگران، کارآموزان، کارفرمایان و کارشناسان ایمنی شهرستان رفسنجان در بخش های مختلف صنعتی، معدنی، ساختمانی و کشاورزی

کلمات قابل جستجو

  • انجمن متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان رفسنجان
  • ایمنی
  • آموزش
  • کشاورزی
  • بهداشت
  • بهداشت حرفه ای

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی