شرکت سمپاشی رهپویان سلامت گستر چی چست

شرکت رهپویان سلامت گستر چی چست، دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت و ارائه دهنده خدمات بهداشت محیط در زمینه های سمپاشی با بهترین سموم خارجی و تجهیزات مدرن، خدمات گندزدایی مراکز بهداشتی و درمانی، تأمین نیروهای خدماتی و نظافتی سازمان های دولتی و غیر دولتی می باشد.

کلمات قابل جستجو

  • سم پاشی
  • گندزدایی
  • بهداشت محیط
  • رهپویان سلامت گستر چی چست

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی