شرکت طب کار راماز

شرکت طب کار راماز در سال ۱۳۸۰ با هدف معاینات دوره ای و سنجش آلاینده های محیط کار در استان البرز تأسیس گردید. اکنون پس از ۱6 سال با ارائه کلیه خدمات HSE (ایمنی، بهداشت، محیط زیست و طب کار) با رویکردی مشتری مدارانه با گستره ای از فعالیت ها در بخش صنعت و ارگان ها گام برمی دارد.
خدمات شرکت:
- طب کار
- مهندسی بهداشت حرفه ای و محیط زیست
- سیستم های ایمنی، اعلان و اطفاء حریق
- سیستم های مدیریتی و آموزشی
- تهویه صنعتی
- کارت سلامت رانندگان
- سم پاشی

کلمات قابل جستجو

 • طب کار راماز
 • ایمنی
 • محیط زیست
 • بهداشت
 • طب کار
 • بهداشت حرفه ای
 • اعلان حریق
 • اطفاء حریق
 • حریق
 • سم پاشی
 • hse

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی