شرکت رامنار تجهیز نوین

زمينه فعاليت شرکت رامنار تجهیز نوین:
- طراحی و توليد تجهيزات ايمنی اعلام و اطفای حريق هوشمند
- خدمات مشاوره فنی ایمنی، طراحی سامانه های ایمنی آشکارسازی و اعلام و اطفای حریق
- خدمات بازدید تست نگهداری سامانه های ایمنی هوشمند
- طراحی و ساخت تجهيزات آزمون و تست قطعات صنعتی و خودرو
محصولات شرکت:
- تجهيزات ايمنی: شیر برقی اطفای حریق اتوماتیک، تخلیه گاز کربنیک Co2 - CO2، آشکار ساز گاز هیدروژن عملگر اطفاء حریق و محافظ ایمنی نصب تجهیزات ضد انفجار
- خدمات فنی و مهندسی سامانه های ایمنی: مشاوره و طراحی سامانه های اطفای حریق هوشمند مبتنی بر عامل گازی تمیز، بازدید، تست و نگهداری از سامانه های اعلام و اطفای حریق و مشاوره و طراحی سامانه های اطفای حریق اتوماتیک مبتنی بر گاز
- تجهیزات حفاظتی
- دستگاه های آزمون و تست

کلمات قابل جستجو

  • رامنار تجهیز نوین
  • تجهیزات
  • ایمنی
  • اعلام حریق
  • اطفاء حریق
  • مشاوره
  • طراحی

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی