گروه مهندسی رسا

گروه مهندسی رسا یکی از شرکت های پیشرو در ارائه راهکارهای اتوماسیون، کنترل و مدیریت هوشمند یکپارچه ساختمان می باشد. این شرکت در زمینه طراحی، نصب، خدمات برنامه ریزی و نگهداری سیستم های هوشمند ساختمان فعالیت می نماید.

کلمات قابل جستجو

  • رسا
  • اتوماسیون
  • طراحی
  • هوشمند سازی
  • هوشمندسازی ساختمان

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی