آزمایشگاه کالیبراسیون رسام (شرکت راد سیستم البرز مهر)

آزمایشگاه کالیبراسیون رسام، كاليبراسيون كليه دستگاه ها و وسايل اندازه گيری كميت هاي جرم و حجم شیمی، ابعاد، دما و رطوبت، فشار، نیرو و گشتاور و سختی سنجی همچنین اعزام تیم‌های کارشناسی به محل کارخانجات جهت اجرای عملیات کالیبراسیون را انجام میدهد.
در سایر کمیت ها، این شرکت از خدمات پیمانکاران فرعی تأیید شده استفاده می کند. همچنین این آزمایشگاه خدمات مشاوره ای و آموزشی نیز انجام میدهد.

کلمات قابل جستجو

  • آزمایشگاه کالیبراسیون رسام
  • شرکت راد سیستم البرز مهر
  • كاليبراسيون
  • اندازه گيري

نظرات و پیشنهادات

امتیاز

کیفیت محصولات و خدمات
میزان رضایت کلی